Jak działa klimatyzacja wyparna?

KLIMATYZACJA NATURALNA – 100% ŚWIEŻEGO POWIETRZA

klimatyzacja schemat
  • Gorące powietrze z zewnątrz jest pobierane przez wydajny i cichy wentylator.
  • Powietrze przechodzi przez nasiąkniętą wodą wkładkę chłodzącą Mini-Cell Chillcel®
  • Woda pochłania ciepło w procesie naturalnego parowania – wytwarzane jest chłodne, świeże powietrze.

Efektywność i wydajność chłodnicza rosną wraz ze wzrostem temperatury – im wyższa temperatura na zewnątrz, tym niższa temperatura w chłodzonym pomieszczeniu. Wydatek chłodniczy zapewnia wartość Δt w granicach 8-12ºC (średnia Δt = 10ºC).

klimatyzator wyparny - schemat

W celu obniżenia temperatury klimatyzacja wyparna (ewaporacyjna) wykorzystuje naturalny proces parowania wody.
Kluczem do skutecznego chłodzenia wyparnego jest zapewnienie optymalnego nasycenia wodą wkładek chłodzących przez cały czas pracy.

Jedynymi elektrycznymi urządzeniami w naturalnym klimatyzatorze są wentylator i niewielka pompa wodna. Chłodzenie naturalne zużywa do 87% mniej energii niż w przypadku konwencjonalnej klimatyzacji, zapewnia 100% świeżego powietrza zewnętrznego, a do chłodzenia zamiast syntetycznych, chemicznych czynników chłodniczych (CFC, HFC i HCFC) wykorzystuje czystą wodę. Nie powoduje emisji zanieczyszczeń, a zużycie wody jest umiarkowane. Sprawia to, że naturalna klimatyzacja jest tak atrakcyjnym rozwiązaniem: tworząc przyjemne środowisko dla pracowników, można zmaksymalizować produktywność przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów.

Chillcel core

Wkładki chłodzące Mini-Cell Chillcel®

Wybór naturalnej klimatyzacji wyparnej to zyski, niespotykane w innych technologiach klimatyzacyjnych:

  • koszty eksploatacji nawet do 87% niższe niż w przypadku klimatyzacji konwencjonalnej,
  • technologia ekologiczna,
  • brak niebezpiecznych chemicznych czynników chłodniczych (do chłodzenia używana jest wyłącznie woda),
  • 100% świeżego powietrza, bez recyrkulacji – zmniejsza ryzyko syndromu chorego budynku,
  • łatwa instalacja i konserwacja,
  • australijska jakość i międzynarodowe wsparcie techniczne.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Kontakt i konsultacje z naszym przedstawicielem pomogą w wyborze najlepszych rozwiązań, dopasowanych do Państwa potrzeb.
Warto zapoznać się z oszczędnościami, które zapewnia technologia wyparna!

INSTALACJI NA ŚWIECIE
Instalacji w Polsce
LATA W POLSCE